Goýmalar

product_img

Olüň ýumşak palto

Habarlarymyz

 • 2021 New Models Development
  • Awgust-05-2021
  • Ram M.

  2021 Täze modelleriň ösüşi

  Mata öndürijileriniň gowy üpjünçilik zynjyry we hünärmen dizaýn we önümçilik topary bar.2021-nji ýylda bazaryň islegini kanagatlandyrýan köp sanly täze eşigiň dizaýnyna we önümçiligine maýa goýduk we müşderilere iň amatly bahany we gowy hyzmaty bereris ...

 • Team Building
  • Maý-20-2021
  • Ram M.

  Topar gurmak

  "Bagtly iş, bagtly durmuş".Işgärleriň işe bolan höwesini has gowy höweslendirmek we toparyň habardarlygyny ýokarlandyrmak.Tomus dynç günleriniň başynda, Miwei Garment Haýningdäki Hetianlong fermasynda topar döretmek işlerini amala aşyrdy.Hemmeler hoşboý ysly baýlygy bagtly iýdiler ...

 • Congratulations to moving to new premises!
  • Noýabr-23-2020
  • Ram M.

  Täze jaýlara göçmegiňizi gutlaýarys!

  2020-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Haining Miwei eşigi täze jaýa göçürildi we 2021-nji ýylda kompaniýanyň ösüşi üçin täze bölüm açdy. Kompaniýa işgärleriň iş gurşawyny gowulandyrmagy we döredijiligi höweslendirmegi maksat edinýär.Täze ýere göçenden soň, t ...